Škola interiérového dizajnu designDOT vznikla preto, aby vzdelávala dospelých v navrhovaní a tvorbe interiérov a dekoratérstve. Ministerstvo školstva SR nám udelilo akreditáciu v oblasti ďalšieho vzdelávania pre dve časti certifikačného programu INTERIÉR V KOCKE a INTERIÉR V KOCKE PRE POKROČILÝCH. Po absolvovaní týchto kurzov získate Certifikát o absolvovaní Školy interiérového dizajnu, akreditovaný MŠ SR.

Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/ 1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Absolvovanie kurzov Školy interiérového dizajnu designDOT samozrejme nenahrádza štúdium v oblasti dizajnu na strednej alebo vysokej škole. Pútavou formou však sprístupní svet interiérového navrhovania aj ľuďom z iných profesií.

akreditacia nova