OZ Škola interiérového dizajnu designDOT
Ing.arch. Katarína Mňahončáková

Račianska 2393/157
831 54 Bratislava

(tento kontakt slúži ako korešpondenčná adresa)