interiér v kocke III.

3. časť akreditovaného študijného celku INTERIÉR V KOCKE. Táto časť má 3 študijné dni.

Počet vyučovacích hodín:

18, jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút

Dĺžka trvania:

jednorazový trojdenný kurz, kurz prebieha od 09:30 do 13:00 hodiny a od 14:00 do 17:30 hodiny

Náplň programu:

  • tento kurz je zameraný na praktické cvičenia a účasť na tomto kurze je podmienená absolvovaním „ Interiéru v kocke I. a II.“
  • na praktickom cvičení si môžete redizajnovať miestnosť vo vlastnom byte za asistencie architekta
  • návrh a rozkreslenie interiérových atypov
  • návrh osvetlenia miestnosti
  • výstupom bude „dizajnboard“, vzorkovnica všetkých použitých materiálov a škice miestnosti

Komu je kurz určený:

absolventom kurzu Interiér v kocke II., ktorí si chcú svoje poznatky ďalej prehlbovať, prakticky si ich overiť a získať Certifikát o absolvovaní kurzov Interiér v kocke I., II. a III.

Miesto konania:

Škola interiérového dizajnu designDOT, Gajova 4, Bratislava I, 1.poschodie

[effortless-gm address="Gajova 4, Bratislava I, Slovakia" size="100%x300" zoom="15"]

Čo kurz zahŕňa:

  • odborný program vo forme prednášok s praktickými ukážkami a cvičeniami
  • účastníci kurzu obdržia ucelený študijný materiál
  • účastníci majú k dispozícii pracovné pomôcky k praktickým cvičeniam
  • občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

Po absolvovaní kurzov Interiér v kocke I, II a III Vám bude udelený Certifikát o absolvovaní Školy interiérového dizajnu designDOT. Pri objednaní všetkých troch kurzov Interiér v kocke I.-III. naraz zľava 10% na každé zo školení.

Cena kurzu:

190 EUR (pri objednaní certifikačného programu Interiér v kocke I., II. a III. cena 170 EUR za školenie)

Termíny kurzov

Registrácia

21.03 - 23.03.2019

Registrácia

6.06 - 8.06.2019