interiér v kocke IV.

1. časť akreditovaného študijného celku INTERIÉR V KOCKE PRE POKROČILÝCH. Táto časť má 2 študijné dni.

Počet vyučovacích hodín:

12, jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút

Dĺžka trvania:

jednorazový dvojdenný kurz, kurz prebieha od 09:30 do 13:00 hodiny a od 14:00 do 17:30 hodiny

Náplň programu:

 • vnímanie priestoru, spôsoby zobrazenia 3d objektu v 2d
 • perspektíva – poznanie v histórii, princípy, praktická aplikácia
 • axonometria a 2d typy zobrazení
 • technické kreslenie a čítanie stavebného výkresu – to, čo ešte nevieme
 • princípy dispozičného riešenia domu a bytu, na jednom alebo viacerých podlažiach
 • otvorená vs. uzavretá dizpozícia
 • denná a nočná zóna, správna orientácia na svetové strany
 • najčastejšie typy stavebných konštrukcií a ich možné úpravy pri zmene dispozície pri rekonštrukcii
 • praktické cvičenie bude zamerané na možné zmeny dispozície a stavebné úpravy

Komu je kurz určený:

 • absolventom kurzu Interiér v kocke III., držiteľom Certifikátu školy interiérového dizajnu
 • ak uvažujete o profesii interiérového dizajnéra či dekoratéra

Miesto konania:

Škola interiérového dizajnu designDOT, Gajova 4, Bratislava I, 1.poschodie

Čo kurz zahŕňa:

 • odborný program vo forme prednášok s praktickými ukážkami a cvičeniami
 • účastníci kurzu majú k dispozícii pracovné pomôcky k praktickým cvičeniam
 • občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

Cena kurzu:

160 EUR (pri objednaní certifikačného programu Interiér v kocke IV., V. a VI. cena 144 EUR za školenie)

Termíny kurzov

Registrácia

27.04 - 28.04.2018