Škola interiérového dizajnu designDOT Vám ponúka súbor inovatívnych a inšpiratívnych kurzov, ktoré Vás v skratke prevedú svetom interiérového dizajnu.

Svojej záľube v dekorovaní či tvorbe interiérov sa môže venovať každý, koho to baví. S určitými znalosťami to však bude jednoduchšie. Mali by ste spoznať princípy architektonického navrhovania, estetiky, ergonómie, základy technických a stavebných noriem. Rovnako by ste mali získať základný prehľad v stavebných materiáloch, technike ich spracovania a správneho použitia. Pre zhmotnenie svojich nápadov na papieri je potrebné si osvojiť aj techniky priestorového zobrazovania.

Program kurzov je postavený flexibilne s dôrazom na dosiahnutie všeobecného prehľadu a orientácie v téme. Obsahuje aj množstvo praktických cvičení – výsledným produktom väčšiny kurzov je „designboard“, aby ste si osvojené poznatky aj aktívne vyskúšali. Kurzy sú jedno-, dvoj- až trojdenné, podľa rozsahu témy, ktorej sa venujú.

Základný balík kurzov interiérového dizajnu obsahuje kurzy INTERIÉR V KOCKE I., II., III. a po jeho absolvovaní získate Certifikát o absolvovaní Školy interiérového dizajnu. Absolvovanie ďalších, prevažne jednodenných, prípadne po sebe tematicky nadväzujúcich kurzov sa odporúča pre prehĺbenie Vašich poznatkov v oblasti, ktorá je predmetom Vášho záujmu.